do góry

Zredukuj koszty gospodarki odpadami w Twojej firmie

Jeśli chcesz zredukować koszty związane z gospodarką odpadami w Twojej firmie, a także usprawnić i zoptymalizować procedury środowiskowe, możesz skorzystać z 4 gotowych modeli zarządzania odpadami oferowanych przez specjalistów Interzero:

  • audyt w zakresie gospodarki odpadami - pozwalający na ocenę stanu gospodarki odpadami i realnych możliwości optymalizacji
  • dedykowany system online do zarządzania odpadami w firmach sieciowych - umożliwia koordynację kompleksowej gospodarki odpadami, kontrolę kosztów, archiwizację dokumentacji. Dopasujemy go do procesów w Twojej firmie
  • outsourcing narzędzi, maszyn i pracowników Interzero - pozwalający na redukcję kosztów
  • odbiór odpadów bezpośrednio ze stref odpadowych Twojej firmy - koniec z zalegającymi odpadami i pełnymi kontenerami na placu.

Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych usług?