do góry

Nasze audyty to gwarancja wiedzy dotyczącej przepisów i świadomość najlepszych praktyk w zakresie ochrony środowiska

Audyty Interzero to:

  • optymalizacja procesów i usprawnienie działań,
  • mniejsze koszty w Twojej firmie,
  • 100% pewności prawidłowego wywiązania się z obowiązku ustawowego.
     

 

W zależności od potrzeb usługa może obejmować analizę obszarów:

  • odpadowego, 
  • emisji do powietrza,
  • gospodarki wodno-ściekowej, 
  • Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

 

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych usług?