do góry

Nota prawna

Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 

ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa

Tel.: +48 22 742 10 22

E-mail: biuro@interzero.pl

Zarząd: Anna Grom, Paweł Lesiak

NIP: 5213409980

Informacje o realizacji celów w zakresie gospodarowania odpadami Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Informacja o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A.


Interzero Advisory Spółka z o.o. 

ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa

Tel.: +48 22 742 10 22

E-mail: biuro@interzero.pl

Zarząd: Anna Grom

NIP: 1132335293

 

Interzero Polska Sp. z o.o. 

ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa

Tel.: +48 22 742 10 22

E-mail: biuro@interzero.pl

Zarząd: Anna Grom

NIP: 9512367010

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Interzero Polska Sp. z o.o. 

Informacja o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Interzero Polska Sp. z o.o.

 

Interzero Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.  

ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa

Tel.: +48 22 742 10 22

E-mail: biuro@interzero.pl

Zarząd: Paweł Lesiak

NIP: 9512530326

Informacje o realizacji celów w zakresie gospodarowania odpadami Interzero Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

 


Odpowiedzialność

O ile na niniejszej stronie Web wskazuje się na strony internetowe, które prowadzone są przez osoby trzecie, Interzero nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treści, chyba że Interzero posiada odpowiednią wiedzę o treści tych stron i z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość zapobiegnięcia korzystania z linków do stron zawierających treści niezgodne z prawem. Wskazuje się na fakt, że w przypadku treści stron prowadzonych przez osoby trzecie chodzi o obce treści, które jednoznacznie nie są treściami własnymi firmy Interzero i firma Interzero nie ma na nie żadnego wpływu. Odpowiedzialność w zakresie treści spoczywa na danym dostawcy strony. Firma Interzero nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystywania niniejszych treści.