do góry

Materiały do pobrania

W tym miejscu udostępniamy wszelkie materiały informacyjne Interzero - broszury, certyfikaty i publikacje

Interzero Edukacja ekologiczna 2021 - Raport

Raport o zrównoważonym rozwoju 2020

Budowanie pomostów. Zamykanie kręgów. Czasopismo o zrównoważonym rozwoju 2020

Interzero Edukacja ekologiczna 2020 - Raport

Opracowanie wyników badania BDO

Regulamin Infolinia

Regulamin Infolinia + obowiązujący od 1.01.2021 r

Sustainability Magazine 2019

Interzero Edukacja ekologiczna 2019 - Raport

Interzero Edukacja ekologiczna 2018 - Raport

Interzero Edukacja ekologiczna 2017- Raport

Interzero Edukacja Ekologiczna 2016 - Raport

Certyfikat ISO 14001 dla Interzero Organizacji Odzysku Opakowań S.A.

Interzero Odpowiedzialnie o opakowaniach

Interzero Katalog usług

"Zrównoważone święta" - poradnik

Interzero Usprawniony System Odzysku i Recyklingu Odpadów Opakowaniowych

"Zrównoważone święta vol. 2 zero waste" - poradnik

Interzero Informator BDO