do góry

Za nami IX Konferencja Środowiskowa 2022!

W dniach 14-16 września 2022 r. odbyła się IX Konferencja Środowiskowa zorganizowana przez Interzero. Wydarzenie odbyło się w Hotelu Marina Club w Sile, k. Olsztyna i zgromadziło ponad 130 interesariuszy branży ekologicznej.

Pierwszego dnia konferencji, oprócz oficjalnego otwarcia wydarzenia, zostały poruszone tematy z zakresu przepisów prawnych wynikających z dyrektywy SUP oraz omówiono innowacyjne maszyny i urządzenia wykorzystywane w gospodarce odpadami. Uczestnikom, poza objaśnieniem symboliki nazwy firmy Interzero, została również przybliżona misja i plany na przyszłość. Po zakończonej części merytorycznej konferencji nastąpiła część rozrywkowa, składająca się na pokaz pirotechniczny oraz uroczystą kolację zakończoną bankietem.

Drugiego dnia konferencji, pierwszy cykl prelekcji otworzył współorganizator wydarzenia oraz Prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań Konrad Nowakowski wystąpieniem na temat oznaczeń stosowanych na opakowaniach. Carolin Kollig z Interzero Niemcy przybliżyła uczestnikom zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju. Kolejny prelegent, Paweł Durlik z Greenkon, omówił zasady postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego. Rafał Skawski z Żabka Polska, kończąc tę część cyklu wystąpień, opowiedział o praktykach prośrodowiskowych w organizacji. Po przerwie wykład rozpoczął Sławomir Michalski z grupy ALDI, który przedstawił dobre praktyki w gospodarce odpadami. Jan Pyśkiewicz, ekspert ds. ochrony środowiska, przybliżył uczestnikom temat najczęstszych problemów występujących podczas użytkowania systemu BDO. Agnieszka Nyga wraz z Robertem Kowalem z Interzero przedstawili funkcjonalność Platformy Odpadowej, czyli automatycznego systemu ewidencji odpadów. Kolejny prelegent Tomasz Kurpiewski z McDonald’s Polska opowiedział o gospodarce odpadami w restauracjach McDonald’s. Zamykającym cykl wystąpień był Paweł Sosnowski, ekspert ds. ochrony środowiska, który opowiedział o rozszerzonej odpowiedzialności producenta i planowanych zmianach prawnych. Po wystąpieniach odbyła się kolacja, podczas której wystąpił zespół jazzowy.

Podsumowując, Konferencja Środowiskowa Interzero 2022 to wydarzenie, na którym można było poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ochrony środowiska, poznać nowoczesne rozwiązania w ramach gospodarki odpadami oraz porozmawiać z ekspertami w tej dziedzinie. Podczas całego wydarzenia dla uczestników udostępniony był showroom z urządzeniami, dzięki którym firma Interzero mogła podzielić się swoimi rozwiązaniami w duchu zero waste i zrównoważonego rozwoju, a także zaproponować konkretne działania i realizacje swoim klientom. 

Nasze innowacyjne maszyny to: 

  • Butelkomaty marki Sielaff SiVario 2020,
  • Kompostowniki do odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego Oklin,
  • Samodzielnie rozpoznający odpady, inteligentny kosz Bin-e,
  • System pojemników na odpady PEL Brite Bin zasilany energią słoneczną, wyposażony w prasę i czujniki.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz prelegentom za udział w naszym wydarzeniu i zapraszamy już za rok, na okrągłą, X edycję Konferencji Środowiskowej Interzero 2023. 

powrót

ALBA i  Interzero to dwie największe marki Grupy ALBA światowego lidera branży gospodarki odpadami i recyklingu z obrotem w wysokości  2,2 mld euro (2015). Grupa Alba zatrudnia ponad 7500 pracowników, działając w  Niemczech, Europie i Azji. W 2015 roku Grupa ALBA  ograniczyła emisje niemal 5,9 mln ton gazów cieplarnianych w porównaniu do produkcji pierwotnej i jednocześnie około 51,8 milionów ton surowców pierwotnych poprzez swoje działania recyklingu.

Dalsze informacje na temat gospodarki odpadami i recyklingu można znaleźć na stronie www.recyclingnews.info.