do góry

Wspieramy stanowisko branży rolno-przetwórczej w sprawie systemu kaucyjnego

Interzero jest jednym z 17 członków koalicji sprzeciwiającej się włączeniu butelek szklanych jednorazowych do projektowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska systemu kaucyjnego w ramach ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Jako koalicja stoimy na stanowisku, że butelki szklane jednorazowe powinny pozostać w gminnych systemach zbiórki i segregacji odpadów opakowaniowych i nie powinny być objęte projektowanym systemem kaucyjnym. Zakres systemu powinien obejmować wyłącznie opakowania z tworzyw sztucznych tj. PET oraz ewentualnie puszki. Włączenie butelek szklanych jednorazowych spowoduje m.in. zwiększenie kosztów systemu, bardzo duże problemy dla małych rodzinnych sklepów oraz małych i średnich producentów soków i napojów z polskich owoców i warzyw.

Poniżej wymieniony jest (w kolejności alfabetycznej) skład organizacji rolnych i branżowych, producentów wprowadzających na rynek soki i napoje owocowe i owocowo-warzywne, przedstawicieli handlu, producentów opakowań szklanych i organizacji odzysku surowców wtórnych. 

 1. Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych
 2. Interzero 
 3. Izba Pracodawców Recyklingu Opakowań EKOPAK
 4. Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw
 5. Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw
 6. Polska Izba Handlu
 7. Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
 8. Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
 9. Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
 10. Stowarzyszenie Plantatorów Jagody Kamczackiej
 11. Stowarzyszenie Polska Wódka
 12. Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa”
 13. Stowarzyszenie Sady Grójeckie
 14. Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa
 15. Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy
 16. Związek Pracodawców Polskie Szkło
 17. Związek Sadowników RP

Stanowisko koalicji zostało w dniu 19 lipca 2022 wysłane do:

 • Pana Mateusza Morawieckiego – Premiera RP
 • Pana Henryka Kowalczyka – Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Pani Anny Moskwy – Minister Klimatu i Środowiska
 • Pana Waldemara Budy – Ministra Rozwoju i Technologii
powrót

ALBA i  Interzero to dwie największe marki Grupy ALBA światowego lidera branży gospodarki odpadami i recyklingu z obrotem w wysokości  2,2 mld euro (2015). Grupa Alba zatrudnia ponad 7500 pracowników, działając w  Niemczech, Europie i Azji. W 2015 roku Grupa ALBA  ograniczyła emisje niemal 5,9 mln ton gazów cieplarnianych w porównaniu do produkcji pierwotnej i jednocześnie około 51,8 milionów ton surowców pierwotnych poprzez swoje działania recyklingu.

Dalsze informacje na temat gospodarki odpadami i recyklingu można znaleźć na stronie www.recyclingnews.info.